4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 188

B. Birliğin temsili I. Eşlerin temsil yetkisi Madde 188 – (1) Eşlerden her biri, ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil eder. (2) Ailenin diğer ihtiyaçları için eşlerden biri, birliği ancak aşağıdaki hâllerde temsil edebilir: 1. Diğer eş veya haklı sebeplerle hâkim tarafından yetkili kılınmışsa, 2. Birliğin yararı bakımından gecikmede sakınca …

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 188 Devamı »