Madde 180: Ayrılık halinde mal rejimi

2. Ayrılık hâlinde

Madde 180 – (1) Ayrılığa karar verilirse mahkeme, ayrılığın süresine ve eşlerin durumlarına göre aralarında sözleşmeyle kabul edilmiş olan mal rejiminin kaldırılmasına karar verebilir.

Scroll to Top