4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU

Hukuk Genel Kurulu 2021/322 E., 2022/851 K.

Hukuk Genel Kurulu 2021/322 E. , 2022/851 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi 1. Taraflar arasındaki “karşılıklı boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesince verilen karar, taraf vekillerinin temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Bölge Adliye Mahkemesince Özel Daire …

Hukuk Genel Kurulu 2021/322 E., 2022/851 K. Devamı »

Hukuk Genel Kurulu 2019/523 E. , 2022/1271 K.

Hukuk Genel Kurulu 2019/523 E. , 2022/1271 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, … Aile Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar, taraf vekillerinin temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. 2. Direnme kararı davacı vekili tarafından …

Hukuk Genel Kurulu 2019/523 E. , 2022/1271 K. Devamı »

2. Hukuk Dairesi 2022/6802 E. , 2022/9081 K.

2. Hukuk Dairesi 2022/6802 E. , 2022/9081 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı kadın tarafından tazminatların ve nafakanın miktarları yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1-Dosyadaki yazılara, kararın …

2. Hukuk Dairesi 2022/6802 E. , 2022/9081 K. Devamı »

8. Hukuk Dairesi 2012/7285 E., 2013/3191 K.

8. Hukuk Dairesi 2012/7285 E. , 2013/3191 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Tapu iptali ve tescil, değer artış payı alacağı ve katılma alacağı Davacı-karşı davalı … ile davalı-karşı davacı … ve davalı … aralarındaki tapu iptali ve tescil, değer artış payı ve katılma alacağı davasının kısmen kabulüne ve kısmen reddine …

8. Hukuk Dairesi 2012/7285 E., 2013/3191 K. Devamı »

8. Hukuk Dairesi 2015/16958 E., 2015/21471 K.

8. Hukuk Dairesi 2015/16958 E. , 2015/21471 K. “İçtihat Metni” İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İzmir 8. Aile Mahkemesi TARİHİ : 10/12/2013 NUMARASI : DAVACI : S. K. (K.) DAVALI : T.. K.. DAVA TÜRÜ : Katılma Alacağı S. K. (K.) ile T.. K.. aralarındaki Katılma Alacağı davasının kabulüne dair İzmir 8. Aile Mahkemesi’nden verilen 10.12.2013 …

8. Hukuk Dairesi 2015/16958 E., 2015/21471 K. Devamı »

8. Hukuk Dairesi 2015/13840 E., 2015/18067 K.

8. Hukuk Dairesi 2015/13840 E. , 2015/18067 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Karşıyaka 2. Aile Mahkemesi TARİHİ : 09/12/2013 NUMARASI : 2011/1100-2013/933 N.. Ç.. ile Y.. Ç.. aralarındaki katılma alacağı davasının kabulüne dair Karşıyaka 2. Aile Mahkemesi’nden verilen 09.12.2013 gün ve 1100/933 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği …

8. Hukuk Dairesi 2015/13840 E., 2015/18067 K. Devamı »

8. Hukuk Dairesi 2015/2161 E., 2016/9456 K.

8. Hukuk Dairesi 2015/2161 E. , 2016/9456 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Katılma Alacağı … ile … aralarındaki Katılma Alacağı davasının kısmen kabulüne ve kısmen reddine dair …. Aile Mahkemesi’nden verilen 11.11.2014 gün ve 58/817 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili ile davalı vekili taraflarından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği …

8. Hukuk Dairesi 2015/2161 E., 2016/9456 K. Devamı »

Madde 181: Miras hakları

VII. Miras hakları Madde 181- (1) Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça, kaybederler. (2) (Değişik ikinci fıkra: 31/3/2011-6217/19 md.) Boşanma davası devam ederken, ölen eşin mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve diğer eşin kusurunun ispatlanması hâlinde de yukarıdaki fıkra …

Madde 181: Miras hakları Devamı »

Madde 179: Mal rejiminin tasfiyesi

VI. Mal rejiminin tasfiyesi 1. Boşanma hâlinde Madde 179- (1) Mal rejiminin tasfiyesinde eşlerin bağlı olduğu rejime ilişkin hükümler uygulanır. İlgili Yargıtay Kararları 1-) Feragatin somutlaştırılmış bir hak ile ilgili kayıtsız ve şartsız, herhangi bir kuşkuya yer vermeyecek biçimde açık olması gerektiğinden, sadece ‘katkı payı talebim yoktur’ şeklindeki beyan; sadece katkı payı alacağına ilişkin olup …

Madde 179: Mal rejiminin tasfiyesi Devamı »

Scroll to Top