ayrılık

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 171

II. Ayrılık süresi Madde 171- (1) Ayrılığa bir yıldan üç yıla kadar bir süre için karar verilebilir. Bu süre ayrılık kararının kesinleşmesiyle işlemeye başlar. İlgili Yargıtay Kararları 1-)  Mahkemece verilen ayrılık kararı, karar tarihinden itibaren değil; kararın kesinleşmesinden itibaren verilmelidir. Y. 2.H.D., T: 21.02.2018, E: 2016/11933, K: 2018/2327 :   ”…2-Boşanma sebebi ispatlanmış olursa hakim …

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 171 Devamı »

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 167

I. Konusu Madde 167- (1) Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir. İlgili Yargıtay Kararları 1-) Evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuksal nedenine dayalı olarak açılan boşanma davasında, talep daraltılarak ‘ayrılık kararı’ verilmesi istenebilir. 2.H.D. T: 17.07.2007, E: 2006/15445, K: 2007/11393 ”…1-Davacı evlilik birliğinin sarsılması hukuksal nedenine ( TMK. md. 166/1-2) dayalı …

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 167 Devamı »

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 172

III. Ayrılık süresinin bitimi Madde 172 – (1) Süre bitince ayrılık durumu kendiliğinden sona erer. (2) Ortak hayat yeniden kurulmamışsa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. (3) Boşanmanın sonuçları düzenlenirken ilk davada ispatlanmış olan olaylar ve ayrılık süresinde ortaya çıkan durumlar göz önünde tutulur. İlgili Yargıtay Kararları 1-) Ayrılık süresi sona erdikten sonra tarafların bir …

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 172 Devamı »

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 170

C. Karar I. Boşanma veya ayrılık Madde 170 – (1) Boşanma sebebi ispatlanmış olursa, hâkim boşanmaya veya ayrılığa karar verir. (2) Dava yalnız ayrılığa ilişkinse, boşanmaya karar verilemez. (3) Dava boşanmaya ilişkinse, ancak ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunduğu takdirde ayrılığa karar verilebilir. İlgili Yargıtay Kararları 1-) Davalı erkeğin bağımsız konut sağlamaması, eşinin doğumuyla ve …

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 170 Devamı »

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 164

IV. Terk Madde 164 – (1) Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası …

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 164 Devamı »

Scroll to Top