Madde 168: Boşanma davasında yetkili mahkeme

Yetki Madde 168 – (1) Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. İlgili Yargıtay Kararları 1-) Yetki kuralının dikkate alınması için taraflar tarafından süresi içerisinde yetki itirazında bulunulması gerekmektedir. Y. 2. H.D. T: 22.12.2011, E: 2011/4700, K: 2011/23308 “Dava, 5490 …

Madde 168: Boşanma davasında yetkili mahkeme Devamı »