Kiracının Yükümlülük ve Hakları

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

HAYVANLARI KORUMA KANUNU Kanun No. 5199 Kabul Tarihi : 24.6.2004 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1. –

Read More