Ankara Boşanma Avukatı

Ankara boşanma avukatı, boşanma davalarında müvekkilinin çıkarlarını en üst düzeyde koruyarak, boşanma isteğini en kısa sürede yerine getirirken; nafaka, tazminat, velayet taleplerini de müvekkilin isteğine uygun olarak karşılanmasını sağlar.

Ankara boşanma avukatı; boşanma, nafaka, velayet, kadın hakları konusunda derin bilgi sahibi olmalı ve güncel gelişmeleri takip etmelidir.

Aile hukukuyla ilgili konular sadece 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda değil. TMK’nın yanı sıra ülkemizin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar, Çocuk Koruma Kanunu, Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine dair Kanun, Türk Borçlar Kanunu gibi birçok kanunda da düzenlenmiştir.

Boşanma davalarında şiddet ve suç unsurları bulunması halinde Türk Ceza Kanunu da devreye girer. Ayrıca güncel Yargıtay (temyiz mahkemesi) ve Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) kararlarını da takip etmek gerekir. Ankara Aile Mahkemelerinde görülen boşanma ve sonuçlarına ilişkin hukuk davalarında Ankara Boşanma Avukatı, müvekkilinin hukuki sorunlarını çözüme kavuşturur.

Ankara Boşanma Davalarında Avukatın Etkisi

Ankara’da görülen boşanma davaları, adliyelerin çalışma yoğunluğunu dikkate aldığımızda Türkiye’deki diğer illerden daha uzun sürmektedir. Boşanma avukatınız, sizinle etkili iletişim kurarak davanızı titizlikle takip edecek ve mümkün olan en kısa sürede haklarınızı koruyarak boşanmanızı sağlayacaktır.

Bu nedenle, boşanma davası avukatınızın boşanma konusunda uzman olması önemlidir. Uzmanlık, hukuk alanında yüksek lisans derecesiyle elde edilir. Boşanma davaları, kişinin hayatını doğrudan etkileyen, psikolojik olarak zorlayıcı ve avukatlar için yoğun emek gerektiren davalar arasındadır. Bu yüzden, hukuki sürecinizi en iyi şekilde yöneteceğine inandığınız boşanma avukatıyla çalışmalısınız.

Ankara Boşanma Avukatının Velayet Davalarında Etkisi

Çocuğun velayeti, kamu düzeniyle ilgilidir. Bu nedenle, boşanma kesinleştikten sonra dahi gerektiğinde velayetin değiştirilmesi, velayetin kaldırılması veya ortak velayet kararı alınması talep edilebilir ve bu konuda velayet davası açılabilir. Velayet davalarında, müvekkilin isteklerine odaklanan boşanma avukatı, müvekkil ve çocuğunun çıkarlarına en uygun şekilde sorunu çözüme kavuşturacaktır.

Anlaşmalı Boşanma mı, Çekişmeli Boşanma mı?

Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarına kıyasla daha hızlı bir şekilde sonuçlanmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında da nafaka, tazminat ve çocuğun velayeti gibi konular halledilebilir. Taraflar, anlaşmalı boşanma davalarında geçerli bir boşanma protokolü sunarak mahkemeden bu protokol doğrultusunda boşanmayı talep ederler.

Çekişmeli boşanma davalarında ise taraflar hukuki olarak anlaşamadıkları konularda deliller sunarak mahkemenin kararını beklerler. Mahkeme uyuşmazlığı çözüme kavuşturduğunda, taraflar karara itiraz ederse, bir üst mahkeme olan istinafa başvurabilirler. Bu süreçler belli bir zaman alabilir. Çekişmeli boşanma davası devam ederken taraflar anlaşmaya varırsa, dava anlaşmalı boşanmaya dönüştürülebilir.

Ankara boşanma avukatı olmadan yürütülen davalarda, tarafların hukuki bilgi eksikliğinden dolayı telafi edilemeyecek veya zor zararlar ortaya çıkabilir. Hukuki olarak kesinleşen kararlara karşı itiraz hakkı bulunmadığını hatırlatmak gerekir. Bu nedenle, boşanma davasıyla ilgili danışmanlık almak veya dava açmak için Ankara Boşanma Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma Davasının Açılması ve Takibi

Boşanma davasının açılması ve takibi

Boşanma davasını açan davacı taraf, çekişmeli boşanma davalarında davanın takibinden sorumludur. Mazeretsiz olarak duruşmaya katılmaması durumunda davası düşebilir.

Çekişmeli boşanma davalarında davalı tarafın katılmaması durumunda ise yargılama devam eder. Boşanma davası dilekçesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun olarak hazırlanmalıdır. Dava dilekçesi eklerinde, davaya ilişkin delillere ve açıklamalara yer verilmelidir. Tanık ifadeleri boşanma davalarında önem taşır ve bu beyanlara dikkat edilmelidir. Duruşmalara aktif katılım sağlanmalı ve dosyadaki belgelerin eksiksiz olması sağlanmalıdır.

Duruşmalara katılmayan davacı, iddialara cevap veremediği için bu iddiaları dolaylı olarak kabul etmiş sayılabilir. Çekişmeli boşanma davalarında, tarafların dava dosyasını boşanma avukatı aracılığıyla takip etmeleri durumunda duruşmalara katılmaları gerekmez, çünkü avukatları kendilerini vekaleten temsil eder.

Boşanma kararı, kişinin önemli haklarından biri olduğundan, özel bir vekaletname düzenlenmeli ve bu vekaletnamede vekilin boşanma davası açmaya yetkilendirilmesi gerekir.

Boşanma Davasında Delillerin Sunumu ve Tanık Dinletme

Boşanma davalarında taraflar iddialarını fotoğraflar, video kayıtları, otel kayıtları, tanıklar, banka kayıtları ve benzeri delillerle ispat etmektedirler. Bu delillerin hukuka uygun elde edilmiş olması gerekir. Ankara boşanma avukatı, müvekkilinin delillerini sınıflandırma, hukuka aykırı delil kullanılmasının önüne geçme, müvekkilinin hata yapmasını engelleme ve tanık beyanlarının dava esasına uygunluğunu destekleme gibi görevleri üstlenmektedir.

Benzer şekilde, karşı tarafın hukuka aykırı delillerini değerlendirmek, gerekli itirazları yapmak ve karşı tarafın tanıklarına doğru soruları yönlendirerek yanıltıcı beyanlardan kaçınmalarını sağlamak da Ankara boşanma avukatının sorumluluğundadır.

Boşanma Davalarında Karar Verilmesi

Anlaşmalı boşanma davalarında, yukarıda belirtildiği gibi, dava süreçleri genellikle kısa olmaktadır. Ancak çekişmeli boşanma davalarında, iddiaların kanıtlanana kadar yargılama süreci devam ettiği için daha uzun sürebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında, boşanma protokolüne göre karar verileceği için Ankara Boşanma Avukatı ile protokolünüzün hazırlanması son derece önemlidir. Avukatınız aynı zamanda, boşanmanızın en kısa sürede gerçekleşmesi için duruşma tarihlerinizi takip edecektir. Anlaşmalı boşanma davalarında karar verildikten sonra, kararın taraflara tebliğ edilmesi ve tebliğ aşamasından sonra istinaf taleplerinin olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

Ankara Boşanma Avukatı, Uzman boşanma avukatı hangi davalara bakar?

Avukat Yasin Girgin

Ankara Boşanma avukatı, Ankara Aile Mahkemelerinde görülen;

Anlaşmalı Boşanma Davaları
Çekişmeli Boşanma Davaları
Velayetin Değiştirilmesi Davaları
Velayet Talebi Davaları
Velayetin Kaldırılması Davaları
Ortak Velayet Talebi Davaları
İddet (Bekleme) Süresinin Kaldırılması Davaları
Mal Ayrılığı Davaları
Mal Paylaşımı Davaları
Mal Ayrılığı Davaları
Maddi ve Manevi Tazminat Davası
Nafaka Kaldırma
Nafaka Artırma Davaları
Nafaka Azaltma Davaları
Akıl Hastalığı
Zina
Hayata Kast, Pek Kötü ve Onur Kırıcı Davranış
Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme
Terk Sebepli Boşanma Davası
Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma (Evlilik birliğinin temelden sarsılması sebepli)
Evlat Edinme Davaları
İstinaf Davaları gibi davaları avukat olarak takip etmektedir.

Ankara Boşanma Avukatı Ücretleri

Ankara Boşanma Avukatı; Türkiye Barolar Birliği’nin her yıl düzenlendiği Avukatlık Ücret Tarifesinin aşağısında bir ücrete dava alamaz. 

Ofisimizde Ankara Barosu Avukatlık Ücret Tarifesi uygulanmaktadır. Ücret tarifesi gereğince de Ankara ilinde görülecek boşanma davalarında avukatın ücreti 2024 yılı için anlaşmalı boşanma davaları için 50.000 TL çekişmeli boşanma davaları için ise 70.000 TL civarında belirlenmiştir.

Ankara’da boşanma avukatı seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

Boşanma davaları, benzer sebeplere sahip olsalar bile, delillerinizi değerlendirme açısından her biri benzersizdir. Boşanma avukatıyla çalışırken, öncelikle aranızdaki iletişim çok önemlidir. Boşanma davası, anlaşmalı veya çekişmeli olsun, avukatınıza güven duymanız gerekmektedir.

Boşanma avukatınızın güvenilir olması ve iletişim yeteneklerinin güçlü olması önemlidir. Ayrıca, akademik kariyere sahip olması, güncel Yargıtay kararlarını takip etmesi ve sürekli kendini geliştirmesi de önemlidir.

Boşanma avukatı, dosyayı takip ederek hukuki hak kaybınızı engelleyecek ve davanızın kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacaktır. Boşanma davası, sadece dilekçe aşamasından ibaret değildir. Dilekçeler, hukuk dilinde yazılırken, dilekçeye uygun delillerin hazırlanması, hukuka aykırı delillerin değerlendirilmemesi ve dosyanın lehinize sonuçlanması için stratejiler belirlenmesi gerekmektedir. Boşanma avukatı, bu stratejileri belirleyen ve profesyonel hukuk hizmeti sunan bir kişidir.

Boşanma avukatının kendisini “en iyi boşanma avukatı” veya “ünlülerin boşanma avukatı” gibi sıfatlarla tanıtması, müvekkillerini yanıltıcı reklam kapsamında olabilir. Boşanma avukatınız, dosyanıza sahip çıkan ve sizin haklarınızı koruyan bir avukat olmalıdır.

Boşanma davası açma masrafları nedir?

Boşanma davalarında her müvekkil kendi avukatının ücretini öder. Vekalet ücreti taraflara aittir ve davayı kazansanız bile vekilinize ücret ödemek sizin sorumluluğunuzdadır. Boşanma davasında vekalet ücreti dışında, devletin talep ettiği harç ve gider ücretleri de bulunmaktadır. Yargılama masraflarını dava açan taraf öderken, dosya aleyhine sonuçlanan taraf yargılama masraflarından da sorumlu tutulabilir.

Dava harç ve masrafları arasında tanık asgari ücreti (tanıklık ücreti), tebligat giderleri, karar ve ilam harçları ve müşterek çocuk için pedagogdan görüş alınması gerektiğinde bilirkişi masrafları gibi boşanma davasına ait dosya ücretleri yer alır.

Adli yardımla ücret ödemeden boşanmak mümkün müdür?

Evet, doğru. Maddi güçlük içinde olan kişiler için Türkiye’de ücretsiz boşanma avukatı hizmeti sunulmaktadır. Bu hizmetten faydalanabilmek için, ikametgahınızın bulunduğu muhtarlığa giderek fakirlik belgesi almanız gerekmektedir. Daha sonra fakirlik belgesi ve ilgili diğer evraklarla birlikte ikametgahınızın bulunduğu il barosuna başvurarak adli yardım talebinde bulunabilirsiniz. Bu talep kabul edilirse, size boşanma davasında görevlendirilmek üzere bir boşanma avukatı atanacaktır. Adli yardım talebinizin kabul edilmesi durumunda, harç ve giderlerden, avukatlık ücretinizden muaf olursunuz.

Ankara Boşanma Avukatı

Ankara Boşanma Avukatı olarak bilinen ve hukuk lisansına sahip olan Av. Yasin GİRGİN, Ankara’nın tüm il ve ilçelerinde boşanma davaları ve boşanmanın sonuçlarına dayalı davaları müvekkilinin çıkarlarını gözeterek başarıyla sonuçlandırmaktadır.

Boşanma davasında bir avukatla çalışmanın önemli faydaları vardır. Bu, dava süresinin kısalmasına, dava evraklarının ve delillerinin etkin bir şekilde değerlendirilmesine, boşanma sürecindeki psikolojik yıpranmanın en aza indirilmesine, beyanların duruşmalarda doğru bir şekilde tutanağa geçirilmesine ve aleyhe hususlara itiraz edilmesine olanak sağlar.

Boşanma davasındaki en etkili mücadeleyi, akademik kariyere sahip ve iletişim yeteneği güçlü bir uzman boşanma avukatı ile verebilirsiniz.

Ankara En İyi Boşanma Avukatı

Ankara’da en iyi boşanma avukatı arayanlar ofisimizle iletişime geçebilirler.

Boşanma kararı veren, kendisine boşanma davası açılan, devam eden boşanma davasında boşanma avukatını değiştirmek isteyen, boşanma gerçekleşmesine rağmen velayet, nafaka, tazminat, çocuk teslimi, çocuk kaçırma gibi boşanma davasına bağlı diğer hukuki süreçlerde müvekkilimize çözüm sunmaktayız.

Boşanma davaları, tarafların genellikle psikolojik olarak yıpranmasına neden olabilir. Ancak, boşanma davalarında objektif kalabilmek, hatalardan kaçınmanıza yardımcı olabilir. Bu nedenle, boşanma avukatınız davanızı objektif bir şekilde değerlendirerek haklarınızı korur.

Boşanma davası, eşlerin dava tarihinden geriye dönük son altı ay içinde yaşadıkları ilde açılabilir.

En iyi boşanma avukatı kimdir

En iyi boşanma avukatı, müvekkilinin menfaatlerini hukuk dilinde etkili bir şekilde temsil edebilen, müvekkilini anlayan, dinleyen ve iletişim yeteneği ile hukuk bilgisini yüksek seviyede birleştiren avukattır. İyi bir boşanma avukatı, müvekkilini davanın her aşamasında en iyi şekilde temsil ederek onun haklarını korur.

“En iyi boşanma avukatı” terimi, genellikle akademik kariyeri güçlü ve hukuk uygulamasında başarılı bir geçmişi olan avukatları ifade eder. Bu avukatlar, müvekkillerinin hakkını en iyi şekilde arayarak, dava sürecinde en etkili savunmayı yaparlar. Ancak, en iyi boşanma avukatı terimi, tarafların ihtiyaçlarına ve durumlarına göre değişebilir.

Bu nedenle, size en uygun boşanma avukatını seçmek için iletişime geçmek ve görüşmek önemlidir. Bu sayede, davaya en uygun avukatı seçerek, davanızı en iyi şekilde temsil eden bir avukatla çalışabilirsiniz.