Ziynet Eşyaları

Ziynet eşyaları kime aittir?

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarından da bilindiği üzere ziynet eşyaları kişisel mal olarak kabul edilir ve evlenme sırasında kadına takılan ziynet eşyaları kim tarafından takılmış olursa olsun kadına bağışlanmış sayılır.

Evlenme sırasında erkeğe takılan ziynetlerin kime ait olduğu o yörenin örf ve âdetlerine bakılarak tespit edilir. Düğün esnasında hediye olarak erkeğe takılan ziynet eşyalarının o yöredeki örf ve âdet gereği erkeğe verilmiş olduğu kabul edilip bu ziynetler daha sonra erkek tarafından kadına bağışlanmışsa da bütün ziynetin kadına ait olduğu kabul edilir.

Ziynet alacağı davası nasıl açılır?

Ziynet alacağı davaları, boşanmanın eki niteliğinde bir dava türü değildir. Bu sebeple boşanma davası ile aynı dilekçe üzerinden talep edilmeden daha sonra ziynet alacağı davasıyla talep edilen bu alacak davası için harçlar ziynet eşyasının dava dilekçesinde belirtilen değeri üzerinden belirlenir.

Herhangi bir zamana bağlı olmaksızın talep edilebilen ziynet alacağı; talep konusu ziynetin miktarı, türü ve bedeli ile özellikle bu ziynetlerin diğer eşe bağışlanmaksızın sadece geri ödenmek üzere verildiğinin fakat geri ödenmek üzere verilen bu ziynetlerin diğer eş tarafından ödenmediğinin ileri sürülmesi hususlarını içeren dava dilekçesi ile açılır.

Aile mahkemelerinde ve davalının yerleşim yerinde açılan bu dava; dava dilekçesi ile ispata ilişkin eklerin ve kimlik fotokopisinin mahkemeye verilmesi sonrasında dava harç ve giderlerinin ödenmesi ile açılmış sayılır.