Hakkımızda

İzmir boşanma avukatı ve boşanma davaları yönünden oldukça zorlu bir şehir. Ege bölgesinin bu en büyük şehrinin adliyesinde tam 17 adet Aile Mahkemesi bulunuyor. Aile Mahkemelerinde en çok boşanma ve nafaka davalarına bakılan İzmir’de geçen yılın rakamlarıyla ortalama 23 bin dava mahkeme önüne geldi.

İzmir Adliyesi
İzmir Adliyesi

Yeni açılan 17 bin dava ile birlikte önceki yıldan kalan 6 bin 850 dosya İzmir boşanma avukatının önemli yükünü oluşturdu. Bu haliyle İzmir boşanma avukatı yoğun bir yıl geçirdi.

Ancak bir önceki yılla kıyaslandığında İzmir boşanma davası sayısının ortalama yüzde 13 dolaylarında azaldığı da gözlemlendi.

Boşanma davaları ülke genelinde olduğu gibi İzmir'de de artıyor.
Boşanma davaları ülke genelinde olduğu gibi İzmir’de de artıyor.

Boşanma davaları özellikle kadının bilinçlenmesi, ekonomik bağımsızlığa ulaşması, evlenme yaşının artması gibi faktörlere bağlı olarak ülkemizde artmaktadır. Boşanma davalarının sonuçlarından özellikle velayet, nafaka, mal paylaşımı konularındaki anlaşmazlıklar giderek daha çok mahkeme önüne taşınmaktadır.

Velayet konusunda, batılı ülkelerde ortak velayet kavramı gündeme gelmesine rağmen, bu olgu ülkemiz hukuk dünyasında yeterince tartışma konusu yapılmamıştır.

Yine nafaka konusunda da Medeni Kanun’un getirdiği eşler arasında eşitlik prensibine aykırı bir çok karar verildiği gözlemlenmektedir.

Boşanma Avukatı İzmirAile hukukunun özellikle aşağıda saydığımız davaları ile birlikte boşanma davaları yoğunlaşma alanıdır.

  • Nişanın haksız bozulması ve tazminat davaları,
  • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları,
  • Evliliğin iptali ile ayrılık davaları,
  • Çocukların velayeti, kişisel ilişkinin kurulması, değiştirilmesi davaları,
  • Nafakanın artırılması davası ile alınamayan nafakanın tahsili için icra takibi yapılması,
  • Nafakanın azaltılması ve kaldırılması davaları,
  • Eşlerin mal paylaşımı davaları,
  • Çeyiz eşyaları, ziynet eşyaları ile ev eşyalarının geri alınması ve paylaşımı davaları ile,
  • Evlilik sözleşmesi, miras sözleşmesi konularında yoğunlaşmaktadır.

Boşanma Avukatı İzmir

GİRGİN | hukukçuları tarafından 2011 yılında yayınlanan boşanma-hukuku-el-kitabı-150-x220“Boşanma Davaları El Kitabı”, 2013 yılında yayınlanan “Evlilik Birliğinin Sona Ermesi” ve 2014 yılında yayınlanan “Kadın ve Erkeğin Boşanmada Hakları” kitapları en son içtihatları içermekte ve aile hukuku konusundaki güncel durumu akademik yönüyle de takip etmektedir.

Yine büromuz hukukçuları, katıldıkları radyo-tv programları, haftalık köşe yazıları, seminer ve konferanslarla aile hukuku sorunlarını gündemde tutmakta olanı ve olması gerekeni kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Kadın-ve-Erkeğin-Yasal-Hakları150x220.jpgSorularınız için Boşanma Avukatı İzmir İletişim :
(0232) 332 03 64‘den mesai saatleri içinde avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.