İzmir Boşanma Avukatı

İzmir boşanma avukatı ve boşanma davaları yönünden oldukça zorlu bir şehirdir. Ege bölgesinin bu en büyük şehrinin adliyesinde tam 17 adet Aile Mahkemesi bulunuyor. Aile Mahkemelerinde en çok boşanma ve nafaka davalarına bakılan İzmir’de geçen yılın rakamlarıyla ortalama 23 bin dava mahkeme önüne geldi.

İzmir Adalet Sarayı
– İzmir Adalet Sarayı –

Yeni açılan 17 bin dava ile birlikte önceki yıldan kalan 6 bin 850 dosya İzmir ‘ de görev yapan boşanma avukatları için önemli bir yük oluşturdu. Bu haliyle İzmir boşanma avukatı yoğun bir yıl geçirdi.

Ancak bir önceki yılla kıyaslandığında İzmir’ deki boşanma davası sayısının ortalama yüzde 13 dolaylarında azaldığı da gözlemlendi.

Boşanma davaları ülke genelinde olduğu gibi İzmir'de de artıyor.
– Boşanma davaları ülke genelinde olduğu gibi İzmir’de de artıyor

Boşanma davaları özellikle kadının bilinçlenmesi, ekonomik bağımsızlığa ulaşması, evlenme yaşının artması gibi faktörlere bağlı olarak ülkemizde artmaktadır. Boşanma davalarının sonuçlarından özellikle velayet, nafaka, mal paylaşımı konularındaki anlaşmazlıklar giderek daha çok mahkeme önüne taşınmaktadır.

Velayet konusunda, batılı ülkelerde ortak velayet kavramı gündeme gelmesine rağmen, bu olgu ülkemiz hukuk dünyasında yeterince tartışma konusu yapılmamıştır.

Yine nafaka konusunda da Medeni Kanun’un getirdiği eşler arasında eşitlik prensibine aykırı bir çok karar verildiği gözlemlenmektedir.

İzmir Boşanma AvukatıAile hukukunun özellikle aşağıda saydığımız davaları ile birlikte boşanma davaları yoğunlaşma alanıdır.

  • Nişanın haksız bozulması ve tazminat davaları,
  • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları,
  • Evliliğin iptali ile ayrılık davaları,
  • Çocukların velayeti, kişisel ilişkinin kurulması, değiştirilmesi davaları,
  • Nafakanın artırılması davası ile alınamayan nafakanın tahsili için icra takibi yapılması,
  • Nafakanın azaltılması ve kaldırılması davaları,
  • Eşlerin mal paylaşımı davaları,
  • Çeyiz eşyaları, ziynet eşyaları ile ev eşyalarının geri alınması ve paylaşımı davaları ile,
  • Evlilik sözleşmesi, miras sözleşmesi konularında yoğunlaşmaktadır.

Boşanma Avukatı İzmir

GİRGİN | hukukçuları tarafından 2011 yılında yayınlanan “Boşanma Davaları El Kitabı”, 2013 yılında yayınlanan “Evlilik Birliğinin Sona Ermesi” ve 2014 yılında yayınlanan “Kadın ve Erkeğin Boşanmada Hakları” kitapları en son içtihatları içermekte ve aile hukuku konusundaki güncel durumu akademik yönüyle de takip etmektedir.

İzmir Boşanma Avukatı YayınlarımızYine hukuk büromuzun hukukçuları, katıldıkları radyo-tv programları, haftalık köşe yazıları, seminer ve konferanslarla aile hukuku sorunlarını gündemde tutmakta olanı ve olması gerekeni kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Sorularınız için Boşanma Avukatı İzmir İletişim :
(0232) 332 03 64‘den mesai saatleri içinde avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

Boşanma Sebepleri

Boşanma sebepleri TMK’nun 161,162.163,164,165 ve 166. maddelerinde düzenlenmiştir. Kanunda gösterilen boşanma nedenleri şunlardır:

1.Zina (TMK 161)
2.Hayata Kast (TMK 162)
3.Pek kötü veya onur kırıcı davranış (TMK 162)
4.Utanç verici suç işleme (TMK 163 )
5.Haysiyetsiz hayat sürme (TMK 163 )
6.Terk ( TMK 164 )
7.Akıl hastalığı (TMK 165)
8.Evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik) (TMK 166/1)
9.Anlaşmalı boşanma (TMK 166/3)
10.Ortak hayatın yeniden kurulamaması ( TMK166/4)

Boşanma Avukatı ile ilgili gelen aramalar :

Google arama motorundan web sayfamıza gelen aramalar : İzmir boşanma avukatı, boşanma avukatı İzmir, Karşıya boşanma, İzmir’ in en iyi boşanma avukatı, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çiğli,Gaziemir, Kemalpaşa, Konak, Menemen, Urla boşanma avukatı.

Boşanma, velayet, nafaka, mal paylaşımı, tazminat ve miras davaları