4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 163

III. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme Madde 163 – (1) Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir. İlgili Yargıtay Kararları 1-) Y. 2. H.D. T:27.06.2018, E: 2016/20524 , K: 2018/4730 : ‘‘…Dava, …

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 163 Devamı »