Madde 163: Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

III. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme Madde 163 – (1) Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir. İlgili Yargıtay Kararları 1-) Y. 2. H.D. T:27.06.2018, E: 2016/20524 , K: 2018/4730 : ‘‘…Dava, …

Madde 163: Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme Devamı »