Kira Davaları

Türkiye’de Kira Artış Oranları

Ülkemizde kira artış oranlarının belirlenmesinde ilk ve öncelikli Kanun 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’dur. Bu Kanun’un 344. maddesine göre kira artış oranı şu şekilde belirlenir:

Read More