boşanma

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 163

III. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme Madde 163 – (1) Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir. İlgili Yargıtay Kararları 1-) Y. 2. H.D. T:27.06.2018, E: 2016/20524 , K: 2018/4730 : ‘‘…Dava, …

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 163 Devamı »

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 161

I. Zina Madde 161 – (1) Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. (2) Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. (3) Affeden tarafın dava hakkı yoktur. İlgili Yargıtay Kararları 1-) Y. 2. HD, T: 09.04.2018, E: 2016/15989, …

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 161 Devamı »

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 162

II. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış Madde 162- (1) Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. (2) Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden …

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 162 Devamı »

Scroll to Top