4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 165

V. Akıl hastalığı Madde 165- (1) Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir. İlgili Yargıtay Kararları 1-) Akıl hastalığının mevcut olup olmadığı ve geçmesine olanak bulunup bulunmadığı  resmi sağlık kurulu …

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 165 Devamı »