Soyadı

Boşandıktan sonra soyadım hemen değişir mi?

Boşandıktan sonra kadınların soyadı hemen değişmez bunun için verilen mahkeme kararının kesinleşmesi gerekmektedir. Kesinleşme işlemi yapıldıktan sonra boşanma kararını veren aile mahkemesi nüfus müdürlüğüne bildirim yapması neticesinde soyadı değişir.

Boşandıktan sonra eski eşimin soyadını kullanabilir miyim?

Kadının, boşandığı eşinin soyadını kullanmaya devam etmesi bazı şartların varlığında mümkündür. Nitekim TMK’nın 173. maddesinin 2. Fıkrasındaki düzenleme şu şekilde:

“Madde 173/2

Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hâkim, kocasının soyadını taşımasına izin verir.”

Buna göre kadın, boşandıktan sonra kocasının soyadını kullanmak istiyorsa öncelikle bu soyadı kullanmasında menfaati bulunduğunu ve soyadını kullanmasının eski eşine bir zarar vermeyeceğini ispatla yükümlüdür. İspat halinde mahkeme, kadının eski eşinin soyadını kullanmasına izin verir. Bununyanı sıra kocanın bu konudaki rızasının alındığı durumlarda kadın yine kocasının soyadını kullanabilecektir.

Boşandıktan sonra çocuğuma kendi soyadımı verebilir miyim?

Boşanma durumunda çocuğun annesinin bekarlık soyadını kullanmasına engel bir durum bulunmuyor. Fakat bu durum bazı şartların varlığına bağlanmış durumda.

Her ne kadar aile mahkemelerine yapılan başvurular genellikle TMK 187. ve 321. maddelerinden bahisle ve evlilik birliğinin herhangi bir nedenle sona ermiş olmasının çocuğun soyadı üzerinde etkisi olmayacağı dayanak gösterilerek reddedilse de Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay’a bozma talebiyle taşınmış bu kararlar, soyadının verilmesinde eşitlik ilkesi gözetilerek ve çocuğun annesinin soyadını taşımasında gözetilecek unsurların varlığı halinde bozuluyor.

Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi tarafından boşanma sonrasında çocuğun annesinin bekarlık soyadını kullanabilmesine ilişkin şartlarını ise şöyle sıralayabiliriz;

1.Çocuğun velayetinin annesinde olması,
2.Çocuğun annesinin soyadını alması için haklı sebeplerin varlığı,
3.Soyadındaki değişikliğin çocuğun üstün yararına aykırı olmaması.

Sonuç olarak yukarıda açıkladığımız şartların varlığı halinde çocuğun annenin bekarlık soyadını kullanmasında yasal bir engel bulunmuyor.