Kiracım kirasını ödemiyor.

Kiracım Haziran 2014 tarihinden bu yana kirayı ödememektedir, ne yapmalıyım? Mustafa B.

Mustafa Bey; kiracınıza yazılı olarak bir süre vererek, bu süre içinde kira borcunu ödemezse sözleşmeyi feshedeceğinizi bildirebilirsiniz. Yargıtay’a göre bu ihtarnamede hangi aylara ait kira paralarını istediğinizi, bu kira bedellerinin ne kadar olduğu, ne kadar süre verdiğinizi ve kira yatırılmadığı takdirde sözleşmeyi feshedip tahliye davası açacağınızı belirtmeniz şarttır.  Verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür; kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

*Sorularınıza verilen cevaplar avukat-müvekkil ilişkisi doğurmaz. Cevapların doğruluğu veya yanlışlığı sebebiyle sorumluluk kabul edilmemektedir.