Kira Davaları

İnşaatın geç bitirilmesi nedeniyle kira kaybı davası

Latest posts by Av.Yasin GİRGİN (see all)

İnşaat şirketlerinin daha önce yaptığı inşaatlara bakarak, kârlı olabileceği düşüncesiyle daha kaba inşaattan daire alındığı durumlarla sık sık karşılaşıyoruz.

Daha sonra, inşaat tamamlandığında büyük getiri elde edileceği düşüncesi ile satın alınan bu gayrimenkullerin tamamlanmamış olması yahut tamamlansa dahi eksik, kötü malzeme kullanılmış olması yahut sözleşmede yazandan daha geç teslim edilmiş olması halinde, satın alanların bazı davaları açma hakkı bulunmaktadır.

Bu davalardan bir tanesi de geç teslim nedeniyle kira kaybı davasıdır.

Taraflar arasındaki kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde, geç teslim konusunda ne yapılacağına dair bir hüküm bulunmayabilir.

Zaten bu tür inşaat sözleşmeleri çoğunlukla müteahhitler tarafından daha önceden hazırlanmakta ve arsa sahipleri tarafından yeterince tartışılamadan, hazırlık ve inceleme yapılamadan noterde imzalanmış olabilir. Bu durumda dahi geç teslim nedeniyle arsa sahiplerinin yahut dairesi geç teslim edilmiş olan kişilerin bazı alacak haklarının olması söz konusudur.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3. maddesine göre tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, tüketici işlemi; mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki İşlemi ifade eder. 6502 sayılı yasanın 73. maddesi, bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa Tüketici Mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür.

Kira kaybı nedeniyle açılacak olan alacak davasında görevli mahkeme tüketici mahkemesidir.(1) Kira kaybı nedeniyle alacak davası bu sebeple tüketici mahkemesinde açılmalıdır.


(1) YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2016/24303 Karar Numarası: 2019/10339 Karar Tarihi: 22.10.2019