İmzaladığım devremülk sözleşmesinden cayabilir miyim?

Bundan 4 ay önce bir devremülk anlaşması yaptım ancak ödemelerini işlerim bozulduğu için yapamadım. Bana bu ödemelerle ilgili olarak icra takibi başlatıldı ancak herhangi senet ve ödeme belgesi vermedim. Bundan cayma hakkımı kullanmak istiyorum bu konuda gerekli bilgilerinizi bekliyorum. Erdal Ç.

Erdal Bey; taşınmazların devrine ilişkin resmi senet tapu sicil memurlarınca düzenlenir. Bu şekil şartına aykırı sözleşmeler geçersizdir.  Siz eğer anlaşmayı tapu dairesinde değil de başka bir yerde imzaladıysanız bu anlaşma geçersiz olacaktır.  Bu durumda icra takibinin dayanağı olan sözleşme geçersiz hale geldiğinden süresi içinde icra takibine itiraz etmelisiniz.

*Sorularınıza verilen cevaplar avukat-müvekkil ilişkisi doğurmaz. Cevapların doğruluğu veya yanlışlığı sebebiyle sorumluluk kabul edilmemektedir.