Eski eşim nafaka ödememe sebebiyle tazyik hapsinden bir miktar ödeme ile kurtulabilir mi?

Yasin bey merhaba, ben 2011 /6 .ayda boşanma davası açtım. Hakim tedbir nafakası olarak bana 150 TL., 10 Yaşındaki oğluma 100 TL. ve 10.000 TL. Maddi 10.000 TL. Manevi tazminat ödenmesine hükmetti; karar onandı. Fakat eski eşim nafakalar da dahil tek kuruş ödeme yapmadı. Şu anda nafaka davasından dolayı cezaevinde . Bana 4 aylık nafakayı ödediği takdirde cezaevinden hemen çıkacağını ve 2011 yılından bu yana yani 40 aylık alacağımın da sadece icra takibi yapılacağını belirtiyor. Eşimin avukatı da nafaka davasından vazgeçmem için bir miktar ödeme (1000TL.) yapacaklarını belirtti.  Fakat ben birikmiş tüm nafaka alacaklarımı talep ediyorum ve davamdan vazgeçmiyorum. Şimdi size sormak istediğim 4 aylık ödeme yapılsa gerçekten cezaevinden çıkar mı? Merve A.

Merve Hanım; tazyik hapsinin infazına başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse, icra mahkemesince verilecek düşme kararı üzerine tahliye edilir, ödemelerini tekrar keserse hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Bu durumda 4 aylık kısmı öderse hapisten çıkamaz. Fakat verilen tazyik hapsinin süresi dolup çıktığında yeni gelen ay nafakasını ödemezse sizin talebiniz üzerine tekrar bu cezaya mahkum olabilir.

*Sorularınıza verilen cevaplar avukat-müvekkil ilişkisi doğurmaz. Cevapların doğruluğu veya yanlışlığı sebebiyle sorumluluk kabul edilmemektedir.