Boşanma sürecinde hangi belgeler gereklidir?

Boşanma, evlilik birliğinin sona ermesi anlamına gelmektedir. Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma, mahkeme kararı ile gerçekleşmektedir. Boşanma sürecinde çiftlerin, belirli belgeleri temin etmesi gerekmektedir. Bu yazıda, Türkiye’deki boşanma sürecinde hangi belgelerin gerektiği ve bu belgelerin önemi hakkında bilgi vereceğim.

Evlilik Cüzdanı ve Nüfus Kayıt Örneği
Boşanma sürecinde ilk olarak evlilik cüzdanı ve nüfus kayıt örneği talep edilir. Bu belgeler, çiftin evlilik durumunu ve nüfus bilgilerini gösterir. Mahkeme, bu belgeleri inceleyerek evliliğin yasalara uygun olup olmadığını kontrol eder.

Boşanma Dilekçesi
Boşanma dilekçesi, boşanma sürecinin başlatılmasında önemli bir belgedir. Dilekçede, boşanma nedenleri, çiftlerin mal varlığı, çocukların velayeti, nafaka ve diğer talepler yer alır. Boşanma dilekçesi, mahkeme tarafından incelenir ve diğer belgelerin tamamlanmasından sonra süreç devam eder.

Mal Paylaşım Sözleşmesi
Evlilik sırasında edinilen mal varlığı, boşanma sürecinde bölüştürülmelidir. Mal paylaşım sözleşmesi, çiftlerin mal varlığı hakkında karar vermelerine yardımcı olan önemli bir belgedir. Bu sözleşmede, hangi malın kimde kalacağı, malın değeri ve nasıl bölüştürüleceği belirtilir.

Çocukların Nüfus Kayıt Örneği ve Velayet Belgesi
Evlilik sırasında doğan çocukların nüfus kayıt örneği ve velayet belgesi, boşanma sürecinde önemli belgeler arasındadır. Çocukların velayeti, boşanma sürecinde en önemli konulardan biridir. Velayet, çocukların kimin yanında kalacağını ve kimin sorumlu olacağını belirler. Mahkeme, çocukların en iyi şekilde korunması ve bakımının sağlanması için velayet konusunda karar verir.

Gelir Belgesi
Boşanma sürecinde nafaka talep eden taraf, gelir belgesi sunmak zorundadır. Gelir belgesi, kişinin gelir durumunu gösterir ve nafaka miktarının belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

Tapu Senedi
Evlilik sırasında edinilen gayrimenkuller, boşanma sürecinde bölünür.

Türkiye’de boşanma sürecinde hangi belgeler gereklidir?

Boşanma sürecinde gerekli olan belgeler, çiftlerin evlilik durumuna ve boşanma sebebine göre değişebilir. Ancak genel olarak Türkiye’de boşanma davası için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekmektedir:

Nüfus kayıt örneği: Boşanma davası açacak olan eşlerin, nüfus kayıt örneği alması gerekmektedir. Bu belge, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası’nı (TC Kimlik No) ve kişisel bilgileri içermektedir.

Evlilik cüzdanı: Evlilik cüzdanı, çiftlerin evliliklerinin tescil edildiği resmi bir belgedir. Boşanma davası açacak olan eşlerin, evlilik cüzdanlarının aslı ya da noter tasdikli örneği ile mahkemeye başvurmaları gerekmektedir.

Boşanma dilekçesi: Boşanma dilekçesi, boşanma talebini içeren resmi bir belgedir. Bu dilekçe, mahkemeye sunulacak ve boşanma davasının açılmasını sağlayacaktır. Dilekçede, boşanma talebinin sebepleri ve nafaka talepleri gibi konular belirtilmelidir.

Tapu kayıt örneği: Eşlerin ortak olarak sahip oldukları gayrimenkullerin bulunması halinde, tapu kayıt örneği de gereklidir. Bu belge, mal paylaşımı yapılırken kullanılabilecektir.

Gelir belgesi: Boşanma sürecinde nafaka talep edilecekse, gelir belgesi de gereklidir. Nafaka miktarının belirlenmesinde, çiftlerin gelir durumları göz önünde bulundurulacaktır.

Şahit ifadeleri: Boşanma davası sırasında, eşlerin tanıkları da ifade vermeleri gerekebilir. Bu durumda, tanıkların ifadeleri de resmi bir belge olarak kaydedilecektir.

Çocukların velayetinin belirlenmesi için gerekli belgeler: Eğer boşanma davası sırasında çocukların velayeti de belirlenecekse, çocukların doğum belgesi, okul kaydı gibi belgeler de gereklidir.

Yukarıda sıralanan belgeler, boşanma sürecinde gerekli olan temel belgelerdir. Ancak boşanma davası açılacak olan çiftlerin durumuna göre, bazı ilave belgelerin de gerekliliği söz konusu olabilir. Bu nedenle, boşanma sürecinde doğru ve eksiksiz belgelerin temin edilmesi için bir avukattan destek almak gereklidir.

Boşanma davası açılırken sunulması gereken bir diğer belge de evlilik birliğinin sona ermesinde çocukların velayeti, çocukların bakımı ve nafakalarına ilişkin anlaşmadır. Eğer boşanma davasında çocuklar varsa, boşanma sonrasında çocukların velayeti ve bakımı konusunda bir anlaşma yapılması gerekmektedir. Bu anlaşma, boşanma protokolü içinde yer alacak ve mahkeme tarafından onaylanacaktır.

Velayetin belirlenmesi çocukların kiminle yaşayacağı, eğitim ve sağlık gibi konularda kimin karar vereceği konusunu kapsar. Eğer taraflar çocukların velayeti konusunda anlaşamazlarsa, mahkeme bu konuda bir karar verir. Mahkeme, çocuğun en iyi çıkarlarını göz önünde bulundurarak velayeti belirler.

Bakım ve nafaka ise çocukların ihtiyaçlarına göre belirlenir. Bakım masrafları, çocukların barınması, eğitimi, sağlık masrafları ve genel yaşam giderleri gibi kalemleri içerir. Nafaka ise genellikle çocukların bakımı ve ihtiyaçları için ödenir ve belirli bir süre boyunca devam edebilir.

Boşanma sürecinde sunulması gereken diğer belgeler arasında tarafların kimlik belgeleri, evlilik cüzdanı, gelir belgeleri, taşınmaz mal varlığına ilişkin belgeler gibi belgeler de yer alabilir. Ancak, her durumda sunulması gereken belgeler değişebilir, bu nedenle en doğru bilgiyi avukatınızdan almanız önemlidir.

Sonuç olarak, boşanma sürecinde sunulması gereken belgeler, tarafların durumuna ve davanın özelliklerine göre değişebilir. Ancak, boşanma davası açılırken en azından evlilik cüzdanı, boşanma protokolü ve çocukların velayeti, bakımı ve nafakalarına ilişkin anlaşma sunulması gereklidir. Bu nedenle, bir avukattan profesyonel yardım almak ve gereken belgeleri tam ve doğru şekilde hazırlamak önemlidir.

Scroll to Top