Boşanma Davasında Mal Kaçırma

Merhaba avukat bey, size bir sorum olacak; eşim bundan 2 ay önce boşanma davası açtı. Davayı açmadan önce, üzerine kayıtlı olan kamyonunu kardeşinin üzerine geçireceğini ve boşanma davasını açacağını söylemişti, öyle de yaptı. Davayı açmadan 1 ay önce aracını kardeşine devretti. Benim bu durumda maldan hak talep etme imkanım yok mu? Birlikte alınan malların yarı yarıya paylaşıldığını duymuştum. Böyle olunca nasıl olacak? Bir de benim 1 yaşında oğlum ve 8 yaşında bir kızım var. Çocukların velayetini de istemiş, kızımı alabilir mi? Ben ikisini de vermek istemiyorum. Evim kira ve şu anda hiçbir şekilde maddi yardımım yok. Lütfen beni aydınlatır mısınız? Şimdiden teşekkür ederim. Yasemin I./Balıkesir

Merhaba Yasemin hanım, öncelikle eğer evlilik tarihiniz 1 Ocak 2002’den sonra ise ve eşinizle evlenmeden önce bir mal rejimi sözleşmesi yapmamış iseniz, yasal mal rejimi olan, edinilmiş mallara katılma rejimine tabisiniz. Edinilmiş mallara katılma rejiminin sona ermesi durumunda; mal rejiminin tasfiyesi ve malların paylaşımı gündeme gelecektir. Tasfiyede eşlerin kişisel malları tasfiye dışında tutulacak, evlilik birliği içerisinde edinilen mallar dikkate alınacaktır. Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar ve bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak amacıyla yaptığı devirler edinilmiş mallara değer olarak eklenir.

Sizin burada ispatlamanız gereken eşinizin kötü niyetli olduğudur. Bu tür kazandırma veya devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı, davanın kendisine ihbar edilmiş olması koşuluyla, kazandırma veya devirden yararlanan 3. kişilere karşı da ileri sürülebilir. Tasfiye sırasında, borçlu eşin malvarlığı veya terekesi, katılma alacağını karşılamadığı takdirde, alacaklı eş veya mirasçıları, edinilmiş mallarda hesaba katılması gereken karşılıksız kazandırmaları bunlardan yararlanan üçüncü kişilerden eksik kalan miktarla sınırlı olarak isteyebilir. Bu madde karşılık alınarak yapılan devirler için uygulanmaz. Dolayısıyla eğer söz konusu kamyon evlilik birliği içerisinde alınmışsa talep hakkınız mevcuttur. Yalnız bu davayı hakkınızın zedelenmesinden itibaren 1 yıl ve her durumda mal rejiminin sona ermesinin üzerinden 5 yıl geçmeden açmanız gerekmektedir.

Velayet konusuna gelince; hakim, çocuğun velayetini taraflardan birine verirken çocuğun özellikleri, anne ve babanın özellikleri, sosyal ve çevresel özellikler ile hukuki özellikleri göz önüne alarak karar verir. Karar verilirken uzman bilirkişiden olay ile ilgili görüş alınmasının ardından, velayetle ilgili verilecek karar uzman bilirkişinin bu görüşü göz önünde tutularak birlikte değerlendirilir. Hakimin ara karar olarak vereceği karara göre çocuk, boşanma davası boyunca hakimin belirlediği tarafta (taraftan kastedilen eşlerden biri de olabileceği gibi 3. Kişi de olabilir) kalmaya devam eder.