Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Türk Hukuku’na göre boşanma üç aşamalı bir sistemdir:

İlk aşama yerel mahkemeye başvuru aşamasıdır. Yerel mahkeme, bulunduğunuz yerdeki aile mahkemesidir. Dava dilekçenizi bu mahkemeye verdikten sonra ortalama 5-6 ay sonra ilk duruşmanız görülür. İlk duruşma olan “ön inceleme duruşması”ndan sonra “tahkikat aşaması”na geçilir. Bu aşamada, belgeler ve diğer toplanır; tanıklar dinlenir. Her duruşma arası, mahkemenin iş yoğunluğuna göre 1,5 ay ila 4 ay arasında değişmektedir.

Yerel mahkeme aşaması taleplere göre ortalama 12 ay ile 18 ay arasında sürmektedir.

İkinci aşama istinaf mahkemesine başvuru aşamasıdır. Yerel mahkemenin kararının hukuka aykırı olduğunu düşünen taraf, boşanma kararı ile birlikte maddi ve manevi tazminat taleplerini, velayete ilişkin talepleri hakkında verilen kararı da Bölge Adliye Mahkemesi’ndeki istinaf dairesine gönderilmesini isteyebilir. İstinaf dairesindeki inceleme ortalama 12-14 ay sürmektedir. Ofisimizde istinaf mahkemesindeki duruşmalara Avukat Yasin GİRGİN tarafından girilmektedir.

Üçüncü aşama temyiz mahkemesine başvuru aşamasıdır. İstinaf mahkemesinin kararını tatmin edici bulmayan taraf bir üst mahkeme olan Yargıtay’a da başvurma hakkına sahiptir. Buradaki incelemeye “temyiz incelemesi” adı verilir. Temyiz incelemesi de ortalama 12 ay civarında bir sürede sonuçlanmaktadır. Ofisimizde temyiz mahkemesindeki duruşmalara Avukat Yasin GİRGİN tarafından girilmektedir.