Kira Tespit Dava Dilekçesi Örneği

Kira Tespit Davası Dilekçe Örneği- Yeni Dönem Kira Bedeli SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Aylık … TL olan kira bedelinin yeni dönem için … TL’ye çıkarılarak tespiti talebinden ibarettir. AÇIKLAMALAR 1- Davalı, mülkiyeti davacıya ait olan ve …. adresinde bulunan dairede …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kiracı olarak … Devamını oku… Kira Tespit Dava Dilekçesi Örneği

Türkiye’de Kira Artış Oranları

Ülkemizde kira artış oranlarının belirlenmesinde ilk ve öncelikli Kanun 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’dur. Bu Kanun’un 344. maddesine göre kira artış oranı şu şekilde belirlenir: “Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir.” Kira sözleşmesinin belirlenmesi sözleşmede kira … Devamını oku… Türkiye’de Kira Artış Oranları

Call Now Button