Ay: Mayıs 2020

Kira Tespit Dava Dilekçesi Örneği

Kira Tespit Davası Dilekçe Örneği- Yeni Dönem Kira Bedeli SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Aylık … TL olan kira bedelinin yeni dönem için … TL’ye çıkarılarak tespiti talebinden ibarettir. AÇIKLAMALAR 1- Davalı, mülkiyeti davacıya ait olan ve …. adresinde bulunan dairede …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kiracı olarak …

Kira Tespit Dava Dilekçesi Örneği Devamı »

Türkiye’de Kira Artış Oranları

Ülkemizde kira artış oranlarının belirlenmesinde ilk ve öncelikli Kanun 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’dur. Bu Kanun’un 344. maddesine göre kira artış oranı şu şekilde belirlenir: “Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir.” Kira sözleşmesinin belirlenmesi sözleşmede kira …

Türkiye’de Kira Artış Oranları Devamı »

RANDEVU AYARLA
Call Now Button