Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri aynı zamanda tapuda pay devrini de içerdiğinden sözleşmenin sona erdirilmesi için taraf iradelerinin birleşmesi veya mahkemece fesih hususunda karar verilmesi zorunludur. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerine dair davaları temyiz mercii olarak inceleyen Yargıtay’ın 15. Hukuk Dairesi’nin yerleşmiş kararları bu yoldadır. Arsa sahiplerinin açacakları davada kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi talep edildiğinde davalı […]

Daha fazlasını oku...